ذهن آدم چقدر قدرتمنده...


بیش از ۱۰ روزه که کابوس نمی بینم...!