به نامش...


از ارشد متنفرم..از پایان نامه نیز هم...کاش اون موقع که یک هفته به کنکور مانده بود و من اعلام کردم که دوست ندارم کنکور بدم منو مشتاق نمی کردن،منو راضی نمی کردن..با همون مدرک کارشناسی می تونستم کار خوبی داشته باشم ولی الان حتی بی سواد تر هم شدم...

این که من رتبه ی 2 آوردم تو کنکور دلیل نمیشه که موفق باشم، کاش همون ترم یک که گفتم حالم خوب نیست و نمی تونم ادامه بدم ،بابا اجازه میداد انصراف بدم...

کاش یه خاطره ی خوب برام وجود داشت از این دوره ی مسخره تا دلم رو بهش خوش می کردم..

همه ی این ها به کنار...

کاش حداقل دیگه حرفی از آزمون دکترا  بهم نزنن...

دلم نمی خواد درس بخونم...

این جایی که هستم  آرزوی 3 سال پیشم بود...خدا جونم پشیمونم از این آرزو... میشه چشمامو باز کنم و تموم شده باشه همه چی؟